fbpx

Giảng viên Nguyễn Kiều Minh

Nguyễn Kiều Minh

Chị Nguyễn Kiều Minh

Senior Brand Manager - TH FOOD CHAIN
Giảng viên khóa Career Fast-track

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Communications gồm 7 năm hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG); 2 năm trong ngành hàng tiêu dùng cao cấp (ô tô). Chị Minh có kỹ năng trong việc thiết lập và thực thi chiến lược tiếp thị nhằm đạt mục tiêu doanh số và thương hiệu: TH Food Chain Company, Honda Vietnam Company.

Dưới sự dẫn dắt tận tình của chị, học viên sẽ xây dựng góc nhìn từ tổng quan đến chi tiết về cấu trúc, nhiệm vụ của Brand Team cũng như lộ trình nghề nghiệp cụ thể và định hướng phát triển bản thân.