fbpx

Giảng viên Thân Ngọc Minh

Thân Ngọc Minh

Anh Thân Ngọc Minh

Digital Campaign Lead tại TH true MILK
Giảng viên khóa MARCOM

Trải qua hơn 8 năm trong lĩnh vực Communication cho ngành hàng FMCG, anh Minh đã trực tiếp tham gia, điều phối các hoạt động Digital Marketing cho nhiều sản phẩm tại TH true MILK như: dòng sản phẩm TOPKID, Sữa chua ăn TH true YOGURT nha đam, sầu riêng,… Anh cũng làm việc với các đối tác lớn như Google, Facebook để lên kế hoạch và triển khai các hoạt động quảng cáo trên các kênh này.

Qua những trải nghiệm đa dạng, anh Minh sẽ đem đến cho các học viên những kiến thức nền tảng và các ứng dụng thực tiễn phù hợp để có thể áp dụng vào nhiều ngành hàng khác nhau trong lĩnh vực Marketing Communication.