Địa chỉ: Số 15C Nguyễn Khang, Hà Nội
Email: admin@markus.school
Facebook: Think Markus
Hotline: 0968-547-688

1. Khóa học này của Markus Marketing School được bảo lưu và Học bảo lưu miễn phí. Nếu học viên chưa thể tham gia cả khóa học hay một vài buổi học, học viên vui lòng đăng ký bảo lưu với trợ giảng. Sau này, học viên có thể đăng ký Học bảo lưu bằng cách inbox fanpage Think Markus.

2. Khóa học này được Học lại miễn phí trọn đời tại Markus Marketing School. Sau khi học xong, học viên được đăng ký Học lại bằng cách inbox fanpage Think Markus.

3. Số suất Học bảo lưu / Học lại của mỗi lớp là giới hạn. Sau khi nhận được đăng ký từ học viên, Markus Marketing School sắp xếp học viên vào khóa gần nhất còn suất Học bảo lưu / Học lại.

4. Vì danh sách xếp hàng để Học bảo lưu / Học lại khá đông, học viên vui lòng thông cảm khi cần đợi 15 - 45 ngày để tham gia khóa học kể từ ngày đăng ký Học bảo lưu / Học lại.

5. Trong trường hợp học viên chưa thể theo học, học viên có thể bảo lưu để sau này Học bảo lưu hoặc Chuyển nhượng khóa học cho học viên khác. Chuyển nhượng khóa học hoàn toàn miễn phí. Markus Marketing School không hoàn lại học phí trong mọi trường hợp.

©2016 Allrights reserved Markus Marketing School